V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Patnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Energetika – Návrhy pasivních budov poskytne vhled do problematiky pasivních budov a jejich navrhování.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Proč navrhovat v pasivním standardu
  • Zkušenosti s navrhování pasivních budov z pohledu architekta
  • Příklady dobré praxe FN Olomouc, Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích
  • Pasivní opatření, konstrukční řešení, detaily provedení skladeb
  • Případové studie

Mluvčí:
Ing. arch. Aleš Chlád, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Jiří Beranovský, jednatel společnosti EkoWATT CZ s. r. o., předseda Rady CPD a odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 19. 8. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference