V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Jedenáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou – Zelené střechy poskytne vzhled do problematiky zelených střech v rámci tématu hospodaření s vodou. 

V rámci online debaty se můžete těšit na témata:
Na co projektanti a architekti při navrhovaní narážejí, na co si dát pozor.
Vrstvy vegetační střechy.
Benefity zelených střech.
Příklady z praxe – různé způsoby založení vegetace jejich výhody/nevýhody.

Mluvčí:
Pavel Dostál, Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.
Hana Kocmanová, SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
Petr Valeš, JRD Development s.r.o.
Josef Hoffman, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

10. 05. 2021 09:00 Konference
11. 05. 2021 09:00 Webinář
11. 05. 2021 13:00 Webinář
11. 05. 2021 13:00 Diskuse
12. 05. 2021 16:00 Webinář