V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá druhá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Potenciál šedé vody, rekuperace jako zdroj energie poskytne vhled do problematiky hospodaření s vodou v budovách s ohledem na možnosti využívání odpadní šedé vody.

Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

  • Rekuperace a možnosti využití šedé vody
  • Energetické úspory
  • Zkušenosti z praxe/příklady dobré praxe
  • Dotační programy podporující využívání šedé vody

Mluvčí:
Zdeněk Petrů, Koncept Ekotech, s.r.o.
Richard Beber, projektový manažer, GT Energy, s.r.o.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 14. 10. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

06. 05. 2021 19:30 Přednáška
10. 05. 2021 09:00 Konference
11. 05. 2021 09:00 Webinář
11. 05. 2021 13:00 Webinář
12. 05. 2021 16:00 Webinář