V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá šestá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Případová studie zelené infrastruktury poskytne vhled do problematiky zelených infrastruktur a jejich plánování.

Témata:

  • Úvod do zelené infrastruktury a její průmět do plánování.
  • Územní studie krajiny venkovských regionů.
  • Zelená infrastruktura jako nástroj integrovaného plánování krajiny městských regionů - východiska a praxe v metropolitním regionu Prahy.

Mluvčí:
Milan Svoboda, Česká komora architektů
Štěpán Špoula, Česká komora architektů

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 25. 11. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Video záznam z webináře je k dispozici zde.

Více informací

Další akce

28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář
02. 11. 2021 09:00 Webinář
03. 11. 2021 09:00 Seminář
03. 11. 2021 09:00 Konference