V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá první ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Připravenost na nové výzvy poskytne vhled do problematiky navrhování budov a interiérů s ohledem na nové výzvy jako jsou pandemie, kterým musí budovy čelit.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Změna vnímání kanceláří
  • Jak změna vnímání kanceláří mění způsob využívání prostoru
  • Technologie jako účinný nástroj zvládání nových výzev
  • Zkušenosti z praxe a příklady dobré praxe
  • Diskuse nad problematikou nových výzev

Mluvčí:
Lukáš Litera, Colliers International, s.r.o.
Vladimír Mašinský, Sharry Europe s.r.o.
Zdeněk Brisuda, Wiesner-Hager Project, s.r.o.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 30. 9. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

24. 09. 2021 09:00 Workshop
29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival
30. 09. 2021 09:00
01. 10. 2021 10:00