V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá osmá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Udržitelnost v architektonických soutěžích se zaměří na udržitelnost v souvislosti s architektonickými soutěžemi.

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Co je to architektonická soutěž
  • Co se myslí udržitelností v architektuře
  • Urbanismem to začíná…
  • Jak zohlednit udržitelnost v architektonické soutěži
  • Příklady postupu hodnocení úspornosti v soutěžích
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí:

  • Mirko Lev, Česká komora architektů
  • Petr Lešek, Česká komora architektů

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 9. 12. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Video záznam je k dispozici zde.

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference