Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskuzi o architektuře a získat různé pohledy na využití industriálních staveb a areálů pro novou funkci v širším urbanistickém kontextu.

Chance for young architects (info, EN) >>

TÉMA: Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál
Znovuoživení nevyužívaných výrobních objektů a technických areálů
Tj. např. i objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i prostředí, ve kterém se pomalu "degradovala struktura zástavby" a vznikly a vznikají vnitřní městské periférie i díky sociálně ekonomickým podmínkám.

Stavění na zelených loukách je u nás obecně preferovaný, ale trvale neudržitelný stav. Téma letošního ročníku Young Architect Award: „Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál“ spojuje aktuální téma zanedbaných městských prostorů s tématem industriálního dědictví – pozůstatků po průmyslové době, která více jak 200 let formovala vývoj Evropy. Opuštěné areály továren, skladů, přístavů nebo nádraží – bez ohledu na jejich absolutní plošný rozsah - doprovázejí evropská města již posledních 40 let. Obecně nazývané „brownfields“, představují mimořádný rozvojový potenciál měst, který je také v mnoha evropských destinacích pozitivně využívaný. V českých zemích většinou hledíme na opuštěná průmyslová území rozpačitě, bez nápadu a vůle k využití dochovaných industriálních stop, identifikujících místo i kontext. V tomto ohledu bude i soutěžní přehlídka pozitivní. Důležitým momentem soutěžních návrhů bude v některých případech i vyhledání a identifikace problémového místa a následně vytvoření vlastního návrhu řešení. To je i jeden z úkolů, který před architekty, především mladými, stojí – aktivní účast na diskuzích o navrácení opuštěných industriálních ploch se zachováním průmyslového dědictví do organizmu města. Ale nejen proto jsme rádi přijali členství v porotě Young Architect Award 2014 a už teď se těšíme na zaslané návrhy.
Tomáš Šenberger, předseda poroty

Young Architect Award 2014

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference