Účel a poslání soutěžní přehlídky
Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu studentů a mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře a získat různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst.

 

Téma soutěžní přehlídky
Nový život pro stará místa
Udržitelný rozvoj prostředí

Opuštěné, zanedbané, nevyužité, zapomenuté…. to vše se dá znovu využít. (Např.: rekonstrukce, konverze, revitalizace, adaptace, novostavby – doplnění prostředí, opuštěné a nevyužité objekty, proluky).

Soutěžní kategorie
Ideové studie

Kritéria hodnocení

  • - kvalita architektonického/urbanistického řešení,
  • - výběr místa a vlastní koncepční řešení,
  • - kontext místa,
  • - přínos pro kvalitu životního prostředí.

Odborná porota

Řádní členové:

- doc. Ing. arch. Michal Šourek, FSv ČVUT v Praze, MS architekti, Stavební fórum – předseda poroty
- Ing. arch. Marie Petrová, členka Výboru pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP'
- Ing. arch. Jaroslav Wertig, A69 – architekti
- Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury
- prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Náhradníci:
- Mg.A. Marek Kopeć, Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti
- Ing. arch. Boris Redčenkov, A69 – architekti

Termíny
19. 2. 2015

vyhlášení 7. ročníku soutěže Young Architect Award
2. 7. 2015
uzávěrka přihlášek, do 15 hodin
2. 9. 2015
jednání odborné poroty
15. 9. 2015
slavnostní vyhlášení výsledků
9/2015-4/2016
putovní výstava

Young Architect Award 2015

Další akce

04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference