Young Architect Award 2016 - Cena pro mladé a začínající architekty
8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

Účel a poslání soutěžní přehlídky
Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

Téma soutěžní přehlídky
Architektura mimo čas

Architektonické a urbanistické studie, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž jako na díla přibližující architekturu k umění, boří mýtus o architektuře jako výhradně technické disciplíně. Téma v sobě obsahuje hledání samotné podstaty architektury.

Soutěžní kategorie
Ideové studie

Kritéria hodnocení

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu
 • novátorství a originalita práce

Odborná porota

Řádní členové:

Nezávislí
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects, předseda poroty
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, s.r.o.
MgA. Jana Hlavová

Závislí
prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Náhradníci:
Ing. arch. Martin Stoss, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

Termíny:

vyhlášení 8. ročníku soutěže Young Architect Award
29. 2. 2016 

uzávěrka přihlášek, do 16 hodin
20. 6. 2016 – 1. kolo
15. 7. 2016 – 2. kolo (doplnění podkladů – nominace)

jednání odborné poroty
23. 6. 2016 – 1. kolo (výběr nominací)
1. 9. 2016 – 2. kolo (výběr oceněných prací)

vyhlášení nominací
1. 7. 2016 

hlasování veřejnosti (nominovaná díla)
22. 7. – 12. 9. 2016

slavnostní vyhlášení výsledků
20. 9. 2016

putovní výstava
9/2016 - 4/2017

Ceny

 • Hlavní cena: Titul Young Architect Award 2016 ve výši 30.000 Kč
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITEKT
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITEKT za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

Partneři: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, MMR, hlavní město Praha, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, VŠUP v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislave
Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz
Mediální partneři: ARCHITEKT - vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, hl. m. Prahy, statutárních měst Ostravy a Brna.

Pořadatel: ABF, a.s.
Web: www.yaa.cz

YAA 2016

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00