Dne 10. února pořádá Česká komora architektů školení na téma zadávání veřejných zakázek s architektonickou soutěží. Šestihodinový vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra obsáhne podrobně témata soutěže o návrh a architektonické soutěže, postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek včetně dalších, architektonické soutěži podobných způsobů výběru. Školení je vhodné pro úředníky, zástupce samospráv i architekty a proběhne online.

Termín: 10. února 2022, 9 - 16hod.

Program:

  • Soutěž o návrh / architektonická soutěž
  • Fáze architektonické soutěže dle soutěžního řádu ČKA
  • Specifika při postupu v soutěži o návrh dle ZZVZ
  • Další postupy dle ZZVZ, které jsou architektonickou soutěží dle Soutěžního řádu ČKA
  • Mechanismy dozoru

Přednášející:

Mgr. Eva Faltusová
Dipl.-Ing. Mirko Lev

Vložné: 2.500Kč (variabilní symbol: 400210, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení)

Zájemci se mohou hlásit na e-mail . V případě požadavku vystavení daňového dokladu na společnost, uveďte prosím do e-mailu i název společnosti, adresu a IČO.

Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR.

Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference