Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně zve všechny zájemce na přednášky zahraničních hostů.
Vstup zdarma.


Thomas Gordon Smith: Rule and Invention in Classical Architecture

Pondělí 20. 10. 2014

T. G. Smith je americký architekt a malíř. Jako zakladatel Školy architektury Univerzity v Notre Dame oživil tradiční způsob výuky navrhování v klasickém jazyce. Přednáška představí mezinárodní hnutí za návrat klasicismu do architektonického navrhování.

Jan Michl: Design a humor

Středa 22. 10. 2014

J. Michl je česko-norský historik a teoretik designu a architektury. Přednáška osvětlí skrze jev humoru v designu činnost designérů jako nesoukromou, k veřejnosti se obracející výtvarnou aktivitu a zároveň předloží tezi, že inteligentní designérská řešení mají v sobě téměř vždy prvek humoru.

Jan Michl: Některé realistické teorie designu převážně z angloamerického světa

Čtvrtek 23. 10. 2014

Přednáška shrne názory sedmi srozumitelně píšících badatelů o designu, kteří předložili alternativy k tzv. funkcionalistické teorii designu.

 

Audun Engh: Public Participation in Planning - How the public and NGOs can participate in urban design, via the ‘charrette’ process for public participation

Úterý 11. 11. 2014

A. Engh je norský právník, sekretář skandinávské pobočky INTBAU. Přednáška představí metodiku ‘charrette’ pro městské plánování – workshop, při kterém všechny strany, od developerů a architektů přes magistráty po obyvatele a nevládní organizace, spolupracují na vytvoření plánu založeného na konsensu.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference