Seminář o výměně zkušeností, hledání řešení, jak zachránit památky, které byly devastovány ve 2. pol. 20. století a nenacházejí velkou podporu při snaze o jejich záchranu ani v době současné…

Zámek Slezské Rudoltice

Na seminář je nutná registrace na: Vložné 250 Kč, v ceně: občerstvení, oběd a hromadná doprava, ubytování není zajišťováno

 

Zámky, na které stát zapomněl

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář