Seminář o výměně zkušeností, hledání řešení, jak zachránit památky, které byly devastovány ve 2. pol. 20. století a nenacházejí velkou podporu při snaze o jejich záchranu ani v době současné…

Zámek Slezské Rudoltice

Na seminář je nutná registrace na: Vložné 250 Kč, v ceně: občerstvení, oběd a hromadná doprava, ubytování není zajišťováno

 

Zámky, na které stát zapomněl

Další akce

18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Konference
18. 05. 2021 15:00 Webinář
20. 05. 2021 09:00