Seminář o výměně zkušeností, hledání řešení, jak zachránit památky, které byly devastovány ve 2. pol. 20. století a nenacházejí velkou podporu při snaze o jejich záchranu ani v době současné…

Zámek Slezské Rudoltice

Na seminář je nutná registrace na: Vložné 250 Kč, v ceně: občerstvení, oběd a hromadná doprava, ubytování není zajišťováno

 

Zámky, na které stát zapomněl

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00