KONFERENCE ZS ČZU 20222 web

Zelené střechy poskytují řadu užitků nejen vlastníkovi a uživateli budovy, ale i celé společnosti. Přináší efektivní způsob hospodaření s dešťovou vodou, tepelné úspory, přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu městského tepelného ostrova. V neposlední řadě slouží jako estetický prvek budovy či pobytové místo. Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech a fasád. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost odpovědných zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti ozeleňování střech a stěn budov, které jsou jedním z adaptačních opatření na změnu klimatu.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.

Konference se bude věnovat novým tématům jako:
• zelené střechy s fotovoltaikou,
• technická řešení pro lepší retenci vody na střeše,
• biodiverzita na střeše,
• zelené fasády,
• snižování uhlíkové stopy,
• ozeleňování stávající výstavby aj..

Závěrem konference budou vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku.

Termín: 8. září 2022, 9 – 17.30hod.

Místo: Aula České zemědělská univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Program

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference
14. 09. 2022 11:30