Česká komora architektů vyhlásila laureáty ocenění Pocta ČKA za roky 2015 a 2016. Učinila tak na nominačním večeru České ceny za architekturu v pražském Divadle Archa ve čtvrtek 31. května 2018. Ocenění Pocta ČKA za rok 2015 udělila in memoriam prof. Bohuslavu Fuchsovi, ocenění Pocta ČKA za rok 2016 prof. Martinu Rajnišovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury.

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů i jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V porotě, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2015 in memoriam profesoru Bohuslavu Fuchsovi, usedli architekti Miroslav Cikán, Antonín Novák a Václav Škarda, spolu s nimi  kurátor a umělec Michal Škoda a publicista Jiří Horský. Porota, od které vzešlo ocenění Pocta ČKA za rok 2016 profesoru Martinu Rajnišovi, byla složená z architektů Romana Brychty, Filipa Landy a Jaroslava Zimy, doplnil je teoretik architektury Oldřich Ševčík a novinářka Karolína Vránková. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Profesor Bohuslav Fuchs

Profesor Bohuslav Fuchs (24. března 1895, Všechovice – 18. září 1972, Brno) byl vynikající architekt evropského významu, jehož tvorba zásadním způsobem ovlivnila nejen brněnskou architekturu a smýšlení českých architektů. Jeho osobnost přesahovala hranice. Z mnoha děl Bohuslava Fuchse lze jmenovat alespoň Zemanovu kavárnu v Brně (1925 – 1926), hotel Avion v Brně (1927) nebo tři pavilony na Výstavě kultury ČSR v Brně (1928). Během působení na stavebním úřadě města Brna navrhl Bohuslav Fuchs regulační plány několika městských částí a také soutěžní návrh na regulaci historického centra Brna „Tangenta“ (1926–1927, společně s Josefem Peňázem a Františkem Sklenářem). Z Fuchsových urbanistických studií je třeba vyzdvihnout jeho teorii nového zónování. Profesor Bohuslav Fuchs působil v poválečném období jako děkan Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Na konci 50. let 20. století byl však z politických důvodů nucen školu opustit. Bohuslav Fuchs byl příznivcem architektonických soutěží, sám se jich aktivně účastnil jako soutěžící i porotce. Angažoval se v řadě spolků. Působil ve Skupině výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Mánes a také v redakcích několika časopisů – v architektonické sekci Levé fronty a v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské.

Návrh na ocenění profesora Bohuslava Fuchse in memoriam podal architekt Jiří Kraus, „aby byl připomenut vynikající architekt a vzácný člověk.“ Pan Jiří Kraus byl v 50. letech 20. století odsouzený komunistickým režimem a pracoval v Jáchymově, kde byl v dolech dokonce zasypán a na čas částečně ochrnul. I když nesměl studovat, profesor Bohuslav Fuchs mu umožnil tajně vystudovat na FAPS VUT v Brně a po zahlazení jeho trestu neváhal verifikovat přítomnost pana Jiřího Krause na škole a ten díky tomu mohl následně v roce 1960 oficiálně ukončit studium. „Porota jednohlasně a s potěšením přivítala iniciativu architekta Jiřího Krause, nominujícího na udělení Pocty ČKA profesora Bohuslava Fuchse in memoriam, za jeho celoživotní dílo a osobní statečnost,“ uvedli porotci ve své zprávě. „Architekt Bohuslav Fuchs patří k těm výjimečným osobnostem, které svojí odvahou, pílí a talentem přispěly ke vzniku moderní architektury a urbanismu dvacátého století. Ve svém všestranném a rozsáhlém díle uplatnil pokroková prostorová a dispoziční řešení, inspirovaná novými konstrukcemi a materiály, a přispěl současně k tvorbě estetických forem, které se staly součástí výtvarné kultury své doby,“ odůvodnili porotci své rozhodnutí.

Profesor Martin Rajniš

Profesor Martin Rajniš (* 16. května 1944, Praha) je český architekt a urbanista, který dosahuje respektu a realizací na mezinárodní scéně. Je spoluzakladatel České komory architektů. Z množství jeho děl lze zmínit Obchodní dům Máj v Praze (spolu s Johnem Eislerem a Miroslavem Masákem, 1975), Českou poštovnu Anežka na Sněžce (H.R.A. Hoffman Rajniš Architekti, 2007) nebo vzducholoď Guliver na budově centra současného umění DOX v Praze (spolu s Davidem Kubíkem a Leošem Válkou, 2016). Podstatou jeho staveb je experiment a vztah architektury k přírodě a lidské společnosti. Profesor Martin Rajniš byl také vysokoškolský pedagog. V letech 1990 až 1997 působil jako profesor architektury na VŠUP v Praze. V akademických rocích 2001/2002 a 2006/2007 vedl atelier architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Ocenění profesora Martina Rajniše navrhnul architekt Martin Kloda. Porota ho ocenila za celoživotní dílo pedagogickou činnost, je podle ní architekt „měkkého adaptabilního projektování.“ Porotci konstatovali, že „Martin Rajniš bere svět vážně a prožívá jeho rizika a dokáže je i sugestivně zachytit“. Architektura je podle porotců pro Martina Rajniše „všemocná“: „Není nic jinýho, co nás provází tak důsledně, tak nenápadně a přitom tak silně,” citují porotci oceněného. Jeho dílo popsali následovně: „Martin Rajniš je ve vztahu jak k dominujícímu mainstreamu, tak i alternativním směrům radikální. Jeho architektura je prostá, přirozeně prostá, ale: žádný redukcionistický, manýristický minimalismus. Do adjektiva „prostá“ se koncentruje Rajnišova odpověď svazující architekturu s pobytem člověka na Zemi – minimálně v tom smyslu, že je to architektura odpovědnosti (toho typu odpovědnosti, který se z velkoprodukujících architektonických ateliérů vytratil), architektura, která „vibruje mezi abstrakcí a konkrétností“ a nepřerůstá v technologií zařizovanou architektonickou metaforu. Je to architektura, která se stává v naší době nasycené nejistotami manifestací živé zkušenosti s prostorem, přímočarého vztahu s vizuálním a taktilním prožíváním světa.

Přehled laureátů Pocty ČKA

2016 – Martin Rajniš

2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2014 – Věra Machoninová

2013 - Rostislav Švácha

2012 - David Kopecký (in memoriam)

2011 – Karel Prager (in memoriam)

2010 – Viktor Rudiš

2009 – Emil Přikryl

2008 – Miroslav Baše (in memoriam)

2007 – Alena Šrámková

2006 – Miroslav Masák

2005 – Karel Hubáček

2004 – Pocta nebyla udělena

2003 – Josef Polášek (in memoriam)

2002 – Josef Havlíček (in memoriam)

2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

Více novinek

17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015