Město Mnichovo Hradiště vyzývá zájemce k předložení bezplatné nabídky do dvoukolového výběrového řízení na výkon funkce architekta města na základě uzavřené smlouvy o odborné pomoci v oblastech architektury a urbanismu města Mnichovo Hradiště. Výběrové řízení bude dvoukolové, termín pro podání nabídek je pondělí 25. 3. 2019 do 10:00. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které proběhne formou pohovoru ve středu 10. 4. 2019.

Pro druhé kolo obdrží vybraní uchazeči úkoly ke zpracování a otázky k promyšlení, a to alespoň 5 kalendářních dní předem. Hodnotící komise na základě druhého kola doporučí radě města pořadí uchazečů.

 

Složení hodnotící komise:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (starosta města)

Ing. Pavel Král (vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství)

MgA. Jakub Chuchlík (končící architekt města)

Ing. arch. Petr Lešek (architekt, Projektil architekti)

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. (architekt, urbanista)

Eva Štancíková (vedoucí odboru výstavby a územního plánování)

Mgr. Lenka Zikmundová (referentka památkové péče, místopředsedkyně spolku Tvoříme místo)

 

Podrobné podmínky výběrového řízení naleznete na webu města: 

http://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky/vyberove-rizeni-na-architekta-mesta-opakovaneDodatečné informace budou poskytnuty na vyžádání. Kontaktní osobou je Ondřej Šindelář,

e-mail , tel. 326 776 619, 720 070 039.

Více novinek

12.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
06.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
01.03.2019
26.02.2019
25.02.2019
22.02.2019
07.02.2019
31.01.2019
30.01.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
01.06.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015