Valná hromada v duchu arogance moci a přehlížení

I tato valná hromada architektů, která se konala v sobotu dne 22. dubna 2017 v přednáškovém sále Fakulty architektury ČVUT v Praze-Dejvicích, stejně jako předešlé valné hromady, byla zastoupena vskutku reprezentativním počtem cca 150 architektů z České republiky. Současný počet autorizovaných architektů (jejich skutečný počet na stránkách komory je nedohledatelný) představuje cca 3800 osob.

Nízká účast

Na valné hromadě bylo účastno cca 3,95 % autorizovaných architektů, kteří rozhodovali o tom, kam a jak bude Česká komora architektů v dalším roce směřovat. Tato skutečnost mne nutí k zamyšlení nad regulérností takové valné hromady, ale hlavně nad příčinami tak nízké účasti, nebo nezájmu o dění v komoře. Je to prioritně určitá míra beznaděje členské základny a přesvědčení, že účast na valné hromadě je ztrátou tolik drahocenného času, že se stejně nic nezmění, protože ve vedení komory není bohužel prioritou pracovat pro zájmy ostatních architektů, ale budovat si vlastní image, společenskou prestiž a koncentrovat moc v rozhodování.

Restrikce a neprosazení závaznosti honorářového řádu

Na rozdíl od komory autorizovaných inženýrů a techniků je komora architektů spíše dalším restriktivním orgánem, orgánem, který je však ze zákona bohužel tím, který uděluje autorizace, který rozhoduje o tom, které soutěže jsou nebo nejsou regulérní a tím, který zakazuje autorizovaným architektům účast v soutěžích, jenž prohlásí za neregulérní (těmi jsou však i ty, které o posouzení regulérnosti nepožádají - což je většina investorských, velmi často čistě soukromých projektových záměrů). Svoboda autorizovaného architekta je tak velmi úzce vymezena komorovými mantinely a vnitro komorovými předpisy a řády. Ten nejdůležitější – výkonový a honorářový řád – však komora architektů vrátit do zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků č. 360/1992 Sb. nedokázala, a to ze strachu před pokutou úřadu pro hospodářskou soutěž. A tak i nadále platí, že tyto profese, které mají celoživotní odpovědnost za navržené a realizované dílo „mohou klidně pracovat i zdarma“ (citace předsedy úoHs Ing. Petra Rafaje, který tak dal jasně najevo, jakou máme pro úřední moc tohoto státu cenu).

Distanční volby

Opatření, které mohlo do procesu voleb do orgánů komory zapojit celou členskou základnu pomocí tzv. distančních voleb – bylo zcela nepokrytě zamítnuto, a to přes to, že již na XXII. valné hromadě bylo jejím usnesením představenstvo pověřeno projednáním novely zákona č. 360/1992 Sb., týkající se alternativní možnosti distanční volby a pokud by byla novela přijata, tak předložit návrh na změnu vnitřních řádů ČKA, aby bylo možné již hlasovat distančně. Stejně tak i na minulé valné hromadě bylo usnesením uloženo představenstvu, aby na VH 2017 připravilo hlasování o distančních volbách dle změny řádů připravených na VH 2016 pod označením I. B. Ptám se tedy, kolik finančních prostředků bylo touto zcela zbytečnou prací představenstva utraceno z peněz komory, nehledě na ztrátu času, který mohl být účelněji využit? Z průběhu jednání valné hromady 2017 je totiž patrný nezájem dát ve volbách šanci široké členské základně. Co by se stalo, kdyby se do orgánů komory dostali takoví lidé, kteří by daleko razantněji prosazovali zájmy architektů proti státní moci? Kteří by více mysleli a také pracovali pro skutečný a hmatatelný prospěch všech členů komory.

Schodek rozpočtu

Vrcholem arogance bylo, když na samém začátku nebyl do programu valné hromady připuštěn a následně i zařazen doplňující bod o návrh z pléna na odvolání představenstva, které svévolně rozhodlo o překročení nákladů na činnost komory pro rok 2016, což vedlo k tomu, že hospodaření České komory skončilo v roce 2016 se schodkem (před zdaněním) ve výši 2 352 908 Kč, a to přesto, že rozpočet schválený VH v roce 2016 byl schválen jako vyrovnaný v celkové výši na straně výnosů 28 300 000 Kč a na straně nákladů též 28 300 000 Kč. Zmíněný schodek rozpočtu byl z větší části způsobem pořádáním akce „Česká cena za architekturu“, a to i přesto, že jsme byli opakovaně ujišťováni, že organizování této akce bude v celém rozsahu kryto z finančních prostředků na reklamu a sponzorských darů, nikoliv z členských příspěvků autorizovaných architektů (hlavní podmínka pro schválení pořádání této akce).

Změna výše členských příspěvků

S ohledem na výše uvedené skutečnosti pokládám další návrh představenstva na změnu organizačního jednacího a volebního řádu pod bodem I. E. 1 týkající se změny platby výše členských příspěvků za absurdní a nemorální. Je třeba si při této příležitosti připomenout, že na valné hromadě, která se konala v roce 2016, neprošel v dvoustupňovém hlasování návrh, aby se představenstvo zabývalo možností každoroční valorizace členských příspěvků, který byl na této VH předložen. Jak je patrné, usnesení valné hromady pro představenstvo nic neznamená, a tak opětovně návrh předkládá na valné hromadě následující. Zrušení snížené platby pro seniory nad 65 let je ostudou České komory architektů a je hrubě asociální. Je to urážka těch, kteří pomáhali zakládat tuto komoru a vyšlapávali ji cestu na výsluní. V tomto kontextu působila slova předsedy Ing. arch. Plicky ke vzneseným výhradám na valné hromadě poněkud povýšenecky, až arogantně, neboť dává představenstvu moc rozhodovat o tom, zdali důvody uvedené v milostivé suplice se žádostí o snížení platby, bude laskavě vyhověno či nikoliv. Ptám se tedy, jaká budou kritéria pro posuzování takových žádostí, kdo a na základě čeho je stanoví? Budou zde hrát rozhodující roli také osobní sympatie nebo antipatie členů představenstva k žadateli? Nejde jen o to komplikovat si vzájemně život, který je už i tak pro seniory hodně složitý, neboť si musí přivydělávat na pojištění svých staveb, aby nemuseli sahat na svůj důchod? Už toto samo o sobě je zcela nelogické a neexistuje u žádné jiné profese. Postavení autorizovaných architektů, inženýrů a techniků v naší společnosti je diskriminující! Budeme tomu dál nečinně přihlížet? Nebo se začneme chovat kolegiálně a s respektem jednoho k druhému?

 

Ing. arch. František Křelina

stále ještě autorizovaný architekt

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015