Digitalizace stavebního řízení si vyžádala úpravy také v našem zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Autorizační zákon). K povinnostem spojeným s užíváním otisku autorizačního razítka v § 13 odstavce 3 autorizačního zákona byla k 1. 1. 2022 pod písmenem b) již zakotvena i možnost použití elektronického autorizačního razítka. Rozeberme, o co vlastně jde.

K počátku příštího roku se možnost užití elektronického autorizačního razítka bude týkat agendy autorizovaného architekta v podstatě jen okrajově. Podle novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Autorizační zákon § 17 písm. i) se začátkem příštího roku nemění, a i nadále zůstává v platnosti, že autorizovaný architekt je oprávněn vést realizaci jednoduché stavby. Je otázkou, zda jednoduchá stavba může být nadlimitní veřejnou zakázkou a autorizovaný architekt být v roli stavbyvedoucího. Ale autorizovaný architekt může stále být autorem dokumentace nadlimitní stavby, a tedy se účastnit kontrolních dnů s povinností ověřování stavebního deníku. Je tedy patrné, že nepůjde o většinovou agendu, nicméně takový případ nastat může. Proto ČKA jedná s příslušnou certifikační autoritou, aby byla začátkem příštího roku připravena na možnost vydat elektronické autorizační razítko. Časová razítka bude zřejmě možné nakupovat hromadně, a tak snížit jejich cenu.

Vlastní text zmíněného § 13 odstavce 3 písm. b) uvádí, že “dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší úrovní elektronického podpisu stojící nad úrovní zaručeného elektronického podpisu i uznávaného elektronického podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být jednak zaručený, tedy založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů. Dohledatelné vysvětlení uvádí, že pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, což mohou být např. USB tokeny, (fyzické zařízení podobné USB flash), které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků  zveřejňuje na svých stránkách Evropská komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita. ČKAIT i ČKA jednají o vydávání s certifikační autoritou PostSignum - Česká pošta, s.p. Pro jednotlivé kroky pořízení certifikovaného prostředku k elektronickému autorizačnímu razítku byla připravena návodná webová prezentace https://www.postsignum.cz/aplikace/cka/ . Na rozdíl od jednotného vícekrokového postupu pouze skrze síť úřadoven České Pošty, který zvolili ve ČKAITu se ČKA rozhodla pro nabídku variantního řešení. A to buď shodně se ČKAIT cestou poboček ČP s.p. nebo jednorázovou návštěvou v sídle ČKA.

Další rozvoj reálného užití elektronického autorizačního razítka je a bude svázán s mírou úspěšnosti MMR při zavádění digitálního stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP). Vše se bude odvíjet od toho, kdy MMR dokáže uvést v “ostrý provoz“ systémy Portál stavebníka a Integrační platformu stavebního řízení, a dále Informační systém evidence stavebních postupů, Informační systém evidence elektronických dokumentací a také Národní geoportál územního plánování. Tyto systémy nyní ještě neexistují a MMR je v zadávací fázi veřejné zakázky na jejich tvorbu. Prozatímní ambiciózní plán MMR počítá s provozem v polovině roku 2023, i když nyní se v Poslanecké sněmovně řeší posun účinnosti zákona.

Závěrem lze konstatovat, že elektronické autorizační razítko má v blízké budoucnosti ambici být běžným institutem v agendě autorizovaného architekta. Je naším cílem, být na tuto situaci připraveni a včas Vás vyzvat k potřebným úkonům.

Více novinek

29.07.2022
27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015