Dne 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která v § 6 odst. 4 zavádí tři nové základní zásady, které jsou zadavatelé povinni respektovat při zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Povinnost jejich dodržení je zadavatelům dána při všech postupech dle zákona, je-li to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. S ohledem na zařazení do § 6 ZZVZ dopadá povinnost stejně jako ostatní základní zásady zřejmě na všechny veřejné zakázky nehledě na přepokládanou hodnotu. Zásady bude nutné aplikovat rovněž v zadávacích řízeních veřejných zakázek na projekční práce ve stavebnictví a územním plánování včetně soutěží o návrh.

Níže uvádíme příklady správné praxe při provedení nových zásad u architektonických soutěží; je přitom třeba zdůraznit, že zadavatel je povinen u každého zadání individuálně zvážit, zda není možné/vhodné provedení zásad zajistit i jiným způsobem.

Environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek je takové, které vede k šetření přírodních zdrojů, racionálnímu využívání energie, vody a k předcházení vzniku odpadů, případně minimalizaci jeho množství. Zadavatel měl otázku udržitelnosti zohledňovat v průběhu celé soutěže – od promyšlené úvahy jejího zadání po výběr vítězného návrhu (a následné uzavření smlouvy na realizaci díla). Doporučujeme především zařadit udržitelnost / energetickou a provozní hospodárnost mezi kritéria hodnocení soutěžních návrhů, přičemž je vhodné v závislosti na okolnostech v soutěžních podmínkách vysvětlit, jak bude splnění kritéria posuzováno a hodnoceno. Zadavatel si pro tento účel může přizvat k hodnocení kvalifikovaného odborníka. K prokázání udržitelnosti doporučujeme požadovat doložení skicy/schématu, nikoli detailních výpočtů, které neodpovídají podrobnosti soutěže.  Zásadu lze naplnit také při zasmluvnění navazující zakázky, požadavkem využití konkrétních technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.  Další informace a tipy k problematice udržitelnosti v architektonických soutěžích jsou uvedeny v prezentaci arch. Mirko Lva z akce OTTA z 26. 1. 2021.

Sociálně odpovědné zadávání přispívá k řešení problémů z následujících okruhů: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, vzdělávání, praxe a rekvalifikace,  důstojné pracovní podmínky, účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách, malé a střední podniky a dodavatelské vztahy nebo etické nakupování. Architektonická soutěž je sama o sobě z hlediska sociálně odpovědného zadávání správnou volbou, protože více než jiné postupy podporuje zadávání veřejných zakázek malým či středním podnikům. Provést zásadu lze i ve stádiu hodnocení návrhů, při němž lze zohlednit sociální odpovědnost navrhovaného budoucího prostředí (důstojné pracovní podmínky), pokud to s ohledem na záměr přichází v úvahu.

Další možností naplnění zásady je požadavek, aby vítězný účastník umožnil při plnění navazující zakázky výkon praxe studentům architektonických oborů anebo osobám bez autorizace. Tento závazek lze ze strany zadavatele předepsat jako nezměnitelný, překládá-li se soutěžními podmínkami návrh smlouvy o dílo. Naopak v rozporu se zásadou sociálně odpovědného zadávání jsou nepřiměřené požadavky technické kvalifikace, které diskriminují malé zadavatele. Zásadě se podrobně věnuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, z jejichž webové stránky věnující se sociálně odpovědnému zadávání veřejných zakázek lze čerpat další informace a doporučení.

Zásada inovace podporuje užívání inovativních postupů, produktů a technologií. Architektonická soutěž v podobě doporučované vzorovými  podmínkami ČKA zásadu respektuje: požadavky na soutěžní návrh jsou v maximální míře stanoveny jako doporučené právě proto, aby nebránily inovativním řešením. V některých případech v závislosti na předmětu soutěže může být inovativnost řešení stanovena přímo jako hodnotící kritérium.

Veřejní zadavatelé musí přihlížet k dalším relevantním okolnostem vyplývajících z jiných právních předpisů či specifických podmínek dané veřejné zakázky. Splnění povinnosti dodržovat zásady podle § 6 odst. 4 by tedy neměla vést k pořizování plnění nebo postupům, které jsou zjevně neekonomické, nebo jinak nepřiměřené či nedůvodně diskriminační.

Uplatňování zásad environmentálně odpovědného zadávání, sociálně odpovědného zadávání a podpory inovací doporučujeme aplikovat zejména ve vztahu k plnění zakázky (projekt nebo územněplánovací dokumentaci) a při hodnocení soutěžního návrhu. Naopak aplikovat tyto zásady pouze či především v souvislosti s kvalifikací dodavatele (například požadavek certifikace odpadového hospodářství architektonického ateliéru nebo požadavek nejnovějšího projekčního software) by mohl vést k pravému opaku u zásady sociálně odpovědného zadávání, neboť by zcela zásadně znevýhodnil malé a střední firmy, kterých je v tomto oboru v rámci ČR i EU většina.

Více novinek

29.07.2022
27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015