Přehled změn zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zrušení tzv. velké autorizace
Dochází ke zrušení současného § 4 odst. 3, dle kterého lze osobám, splňujícím podmínky pro autorizaci ve všech oborech (architektura, územní plánování, krajinářská architektura), udělit autorizaci se všeobecnou působností. I nadále je ovšem samozřejmě možné žádat o autorizaci ve více oborech. Architektům, kteří mají autorizaci A0 a příslušné autorizační razítko, bude toto razítko vyměněno za nové s označením autorizací A1, A2 a A3. Podrobnosti o výměně zveřejníme v dostatečném předstihu (změna nabývá účinnosti až 1. července 2023).

Autorizované osoby s autorizací A1 (architektura) nadále nebudou oprávněny vypracovávat územně plánovací dokumentaci
Dochází ke změně oproti současnému stavu, kdy autorizace v oboru architektura v sobě fakticky zahrnovala i autorizaci pro obor územní plánování. Nově tak územně plánovací dokumentaci budou oprávněni vypracovávat pouze architekti autorizovaní v oboru A2 (územní plánování), autorizace pro obor A1 (architektura) bude zaměřena na projektování staveb.
Změna se týká pouze osob, které budou autorizovány po nabytí účinnosti novely (po 1. červenci 2023). Architektům, kteří již autorizací A1 disponují, respektive kteří ji získají do uvedeného data, bude následně provedena výměna autorizačního razítka A1 a vydáno i razítko nové pro autorizaci A2 (budou-li o něj mít zájem).

Dílčí změny v rozsahu působnosti autorizovaných osob
Většina změn obsažených v § 17 je spíše formální a souvisí se změnou pojmosloví dle nového stavebního zákona. Pod samostatným písm. b) je vyčleněno vypracování územní studie, k němuž jsou oprávněni architekti v oborech A1 (architektura) i A2 (územní plánování). Je omezeno oprávnění autorizovaných architektů ke zpracování prováděcí dokumentace, a to na architektonicko-stavební řešení (ostatní části prováděcí dokumentaci náleží vypracovávat autorizovaným inženýrům či technikům činným ve výstavbě). Nově je v samostatném bodě uvedena koordinace vypracování projektové dokumentace. Zpřesňuje se oprávnění k realizaci jednoduché stavby, kdy nově je uvedeno, že autorizované osoby (s autorizací A1) jsou oprávněny odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího.

Elektronizace
Nově je zavedena možnost podávat žádosti o udělení autorizace nejenom písemně, ale též elektronicky.

Zpřesnění odpovědnosti autorizovaných osob
Dochází k úpravě § 12 odst. 1, který bude nově znít takto: „Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.“

Nový horní limit pro udělení pokuty
V rámci disciplinárního řízení bude nově možné udělit disciplinární opatření spočívající v povinnosti uhradit pokutu až do výše 300 000 Kč (oproti současným 50 000 Kč).

Více novinek

29.07.2022
27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015