Pane architekte Křelino,

Nejprve jsem nechtěl na Váš text vůbec reagovat, ale cítím, že je vhodné uvést na pravou
míru tvrzení, která jsou plná nepravd, nepřesností a neopodstatněných útoků na kolegy
pracujících ve vedení Komory.

Článek může u těch, kteří se valné hromady nezúčastnili, navodit dojem, že se Komora a
konání valné hromady řídí svéráznými pravidly a manýry, a to je velmi zavádějící.
Vaše stesky, že na valné hromadě je malá účast a že malé procento členů rozhoduje o
programu a dění v Komoře, nemohou vést k osočení řádně a demokraticky do vedení ČKA
zvolených kolegů, že není jejich prioritou pracovat pro zájmy ostatních architektů, ale
budovat si vlastní image, společenskou prestiž a koncentrovat moc v rozhodování. Toto je
urážka jejich dosavadní práce. Pravdivé by bylo pouze konstatování, že ne každý je
dobrovolně ochoten kandidovat a být volen, aby následně pracoval pro ostatní architekty. Ne
každý je schopen se dobře připravit, aby mohl vystoupit v mediích a kvalifikovaně vysvětlil
laické veřejnosti některou problematiku profese tak, aby jeho slova padla na úrodnou půdu a
veřejnost je přijala.

Píšete v souvislosti s regulérností soutěží o tom, že komora něco architektům zakazuje, jako
by byl tento zákaz, proti vůli architektů, neměnnou zvůlí úzké skupiny ve vedení komory.
Všiml jste si někdy, že se na každé VH jak představenstvem, tak z pléna, předkládají změny
profesních řádů, které se diskutují a o kterých se většinově hlasuje stejně tak, jako i o
programu komory a rozpočtu na další rok a o dalších věcech? Asi ne, ale na druhou stranu si
zase všimnete, že předchozí valná hromada uložila představenstvu změnit zákon pro
umožnění distančních voleb, aby následná valná hromada mohla, v tomto duchu, odhlasovat
připravenou novelu řádů. To, že na poslední valné hromadě nebyla schválena úprava řádů tak,
aby byly umožněny distanční volby, je rozhodnutí účastníků valné hromady – představenstvo
tuto možnost do novely zákona 360/1992 Sb. prosadilo. Kritizujete to, že vedení komory
tento, VH uložený, úkol splnilo a utratilo za jeho plnění prostředky komory, jako kdyby mělo
jinou možnost a jako by vědělo, že na další VH nebudou v tomto duchu přijaté novely řádů.
Takto novelizovaný zákon umožňuje nyní každé budoucí VH přijmout novelu řádů, která
umožní realizovat distanční volby. To, že to demokratickým principem hlasováním a po
diskusi na letošní VH neprošlo, nelze přece považovat za nespravedlnost, která vzešla
z vedení komory.
Do novely zákona 360/1992 Sb. se Komoře právo vydávat honorářový řád skutečně prosadit
nepodařilo – bylo to ale pouze z důvodu odporu státní správy, navzdory více než ročnímu
vyjednávání. Spolu s ČKAIT ale snaha prosadit regulérnost honorářového řádu stále trvá.
Podíváte-li se na komorový web, jsou na něm již více než dva roky umístěny kalkulačky pro
výpočet řádného honoráře, a tyto kalkulačky stále více používají zadavatelé zakázek.

Pokud koncentrací moci máte na mysli rozhodování volených osob pomocí hlasování, tak je
vše v pořádku, tak totiž funguje každá dnešní moderní společnost a útvary v ní. Pokud tímto
ale myslíte autoritářský systém rozhodování bez demokratických principů, tak se bohužel
mýlíte, protože takové jednací řády nikdy žádná valná hromada nepřijala, a nebo vy, jako
pravidelný účastník, v nich neumíte číst nebo jste nedával pozor. Jistě by mnoho kolegů
architektů práci v orgánech zastalo lépe. Je ale nutné, aby byli ochotni kandidovat a po
úspěšné volbě účast v některém orgánu, naplnili efektivní prací. Dnešní realita je výsledkem
námi schváleného a námi chtěného principu. Pokud voláte po jiném principu, máte možnost
iniciovat změny podle pravidel, na kterých se účastní všichni kolegové architekti, členové
komory.

Když nazvete arogancí to, že plénum VH demokratickým hlasováním nepřijme návrh z pléna
na odvolání představenstva, říkáte vlastně, že všichni, co mají jiný názor než vy, jsou
arogantní.
Co se týká Vaší kritiky schodku hospodaření, který způsobila z části ČCA a kritiky změn, v
systému úlev, od platby členských příspěvků, musím opět připomenout, že tyto body byly
řádně plénu předloženy a vysvětleny, a na VH k nim proběhla diskuse. Po tomto bylo
nejvyšším orgánem komory, Valnou hromadou, hlasováním všech přítomných, přijato
usnesení.

Pane Křelino, Váš text lze pojmenovat jako zoufalých výkřik nad tím, že všichni ostatní
architekti nemají stejný názor jako vy a že s tím představenstvo, tedy celá komora, nic nedělá
a proto je všechno špatně.
Pane Křelino, i když Vašim výpadům na adresu komory vůbec nerozumím, přesto si Vás
vážím za to, že na rozdíl od mnoha jiných architektů se dlouhodobě profesně angažujete a
zřejmě Vám osud směrování profese architekta a komory není lhostejný. Důkazem toho je
Vaše pravidelná účast na valných hromadách a i to, že jste do orgánů komory, v nedávné
minulosti, ve volbách kandidoval.

Pokud Vám povolání architekta a jeho pozitivní obraz ve společnosti, opravdu nejsou
lhostejné, zkuste příště svými články a činy být více kreativní v návrhu na řešení problémů a
ne v tom, že téměř veškeré konání komory architektů veřejně pošpiníte a očerníte. Komory
mají ze zákona ve správě státu, kromě povinností i určité pravomoci, které mohou pro dobro
společnosti a architektů využít. Zkuste příště přemýšlet, jestli architekti a jejich komora nemá
spíše využít lépe těchto pravomocí a lépe stavět než bořit to, co většina společnosti již bořit
nechce.

Pavel Rada
7.8.2017

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015