Česká komora architektů, jako profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, upozorňuje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu na několik témat, která souvisejí jak s péčí o kulturní prostředí České republiky, tak s jejím významem v rámci Evropské unie.

Kulturní prostředí jako základ kulturní identity regionů a národů

Obzvláště v dnešní době, kdy se všichni potýkáme s osobní identitou a sebevědomím, je důležité podporovat regionální ukotvenost a pocit spoluodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Skutečným vyjádřením domova je přitom právě fyzické prostředí, jímž jsme každodenně obklopeni, prostředí, které vytvořili naši předci a které má svoje regionální specifika a ukotvenost – kulturní prostředí. Právě podpora kvality prostředí vede ke zvýšení spoluodpovědnosti, angažovanosti a sebevědomí místních obyvatel. Mají nač být hrdí. Podporu péče a zvelebení místního kulturního prostředí považujeme pro život nás a našich dětí za klíčovou. Jedním ze základních plodů demokracie je kvalitní a příjemné prostředí k životu obyvatel. Evropský parlament by měl dbát o podporu péče o kulturní prostředí v regionech.

Podpora výměny zkušeností a dobré praxe

Evropské státy spojují společné historické zkušenosti. Pohybujeme se v podobném kulturním kontextu, který se projevuje pouze menšími regionálními odlišnostmi, které mu dávají živost a životnost. Je proto žádoucí znát, jak k péči o kulturní prostředí přistupují v ostatních zemích, a inspirovat se zdařilými příklady. Nejedná se o kopírování, ale o poučení se z úspěchů a chyb jiných. O vyvození škály možností pro zlepšení v místě, kde žijeme. Evropský parlament by měl podporovat výměnu zkušeností v péči o kulturní prostředí a zároveň by měl podporovat partnerství regionů, měst a organizací při sdílení těchto zkušeností.

Udržitelný rozvoj

Zachování příjemného prostředí i budoucím generacím je jedním z klíčových témat Evropy. Je důležité, aby se toto téma řešilo v celé komplexnosti, nejen jako úzce ekonomický nebo ekologický problém, který se vyřeší normami a nařízeními. Evropa je specifická svým vysokým podílem malých a středních měst. Zároveň je Evropa prostředím zcela zásadně ovlivněným a přetvořeným člověkem. Velmi těžko v ní najdete panenskou divočinu. Ta by nepochybně měla být chráněna. Ale větší pozornost než doposud by měla být věnována většinovému kulturnímu prostředí, tedy prostředí přetvořenému člověkem, ať už se jedná o města, venkov či volnou krajinu. Evropský parlament by měl zviditelnit v udržitelném rozvoji téma péče o kulturní prostředí a celé téma udržitelného rozvoje pojmout komplexněji a srozumitelněji. Ideálně ustavit konkrétní odpovědné osoby pro správu tématu a oblast péče o kulturní prostředí.

Úspornost

Součástí tématu udržitelného rozvoje je i úspornost. Ta je bohužel zatím uchopována velmi technokraticky. Jsou podporována přednostně technická jednostranná opatření, u kterých se zdá, že jsou snadno měřitelná. Přitom daleko zásadnější než konkrétní opatření (jako jsou tepelné izolace či vzduchotechnika) mohou být rozhodnutí o uspořádání měst či krajiny. Evropský parlament by měl rovnoprávně podporovat nejen technologická řešení, ale i řešení týkající se prostředí a širších vztahů, a vždy je navzájem zvažovat.

Politika architektury

Česká republika má po dlouhém čekání strategický dokument Politika architektury a stavební kultury ČR, čímž se zařadila po bok vyspělejších států Evropy. Bohužel od doby celoevropské podpory vzniku těchto národních strategií se velmi omezila výměna zkušeností z jejich realizace v jednotlivých státech. Každý stát postupuje na vlastní pěst a často se několikrát vynalézají znovu stejná řešení. Evropský parlament podpoří sdílení zkušeností s Politikami architektury v jednotlivých státech Evropy a Česká republika učiní téma péče o kulturní prostředí v jednotlivých státech a regionech Evropy jedním z hlavních bodů svého předsednictví EU v roce 2022.

Petr Lešek, ČKA

Více novinek

29.07.2022
27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015