Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje

VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2018, v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb.
o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění.


Požadavky na uchazeče dle Volebního a jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze (schváleného na
zasedání AS ČVUT v Praze dne 21. 1. 2004):
Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas
navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní
životopis, volební program a kontaktní údaje.


Návrhy (přihlášky) v zalepené obálce uchazeči označí viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA
ČVUT“ a dle schváleného harmonogramu voleb:
a) předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze (úřední hodiny
po–čt 10–14, pá 10–13)
b) zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury
ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6


Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený
Komisí pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:
Počátek voleb 20. 9. 2017
Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty 9. 11. 2017 do 12:00
Volební schůze (veřejné vystoupení uchazečů) 16. 11. 2017 od 18:00 (místnost č. 155)
Volba kandidáta na děkana 22. 11. 2017
Počátek funkčního období 1. 2. 2018


Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na emailu volby@fa.cvut.cz.


Návrh předkládá Komise pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
Zdeněk Völfl

 

FAKULTA ARCHITEKTURY
AKADEMICKÝ SENÁT
KOMISE PRO VÝBĚR DĚKANA
THÁKUROVA 9
166 34 PRAHA 6
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 68407700 | DIČ CZ68407700
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6
Č. Ú. 19-5505650247/0100
+420 224 356 242
EMAIL@FA.CVUT.CZ
WWW.FA.CVUT.CZ

Více novinek

19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015