Ve dnech 6.- 8.10. proběhla spojená konference ve městech Graz a Maribor. V případě Mariboru se jednalo o konferenci ECAP (European Conference on Architectural Policies) v rámci slovinského předsednictví EU. Graz byl součástí pravidelných konferencí rakouského ministerstva kultury a rakouské nadace pro architekturu (Architekturstiftung Österreich) na téma New European Bauhaus a Baukultur. Za ČR se akce zúčastnili Pavel Martinek za ČKA a Josef Morkus za MMR. Pozornost této akci věnujeme zejména z důvodu nadcházející konference ECAP v říjnu 2022, kterou bude MMR a ČKA spolupořádat v rámci českého předsednictví EU.  

Building Europe

Rakouská část konference se zaměřila na prezentaci materiálu „Towards a shared culture of architecture“, který vytvořila skupina expertů OMC (Open Method of Coordination). OMC group vznikla na základě unijního „Work Programme for Culture 2019-2022“ pro oblast „Vysoce kvalitní architektury a vystavěného prostředí pro všechny“. Experti skupiny byli nominováni ministerstvy kultury a prezentovaný materiál je metodikou pro implementaci kritérií kvality v evropském legislativním procesu. Materiál se skládá ze tří částí – kritéria kvality, případové studie a studie souvisejících politik. Celý materiál OMC ke stažení zde (stručná forma bude přeložena a publikována v příštím Bulletinu).

Z výběru nejpodnětnějších příspěvků:

Veronika Valk-Siska (EST) – předsedkyně OMC group představila příkladové studie a podala všeobecný přehled o fungování skupiny.

Ruth Reichstein (D) - předsedkyně poradního výboru New European Bauhaus (NEB) zopakovala kulturní a multidisciplinární podstatu projektu, který má zkoumat a iniciovat cesty, jak dosáhnout udržitelného rozvoje prostřednictvím inovace, designu a nových přístupů. Paní Reichstein také uvedla, že bylo na podporu projektů v rámci NEB odsouhlaseno 85 mil. Euro.

Nina Mekacher (CH) prezentovala materiál z roku 2018, který vznikl v rámci Davoské deklarace – 8 kritérií kvality Baukultur.

Jan Schultheiss (D) – v OMC group vedl studie souvisejících politik. Přednesl, jakým způsobem skupina OMC pracovala s celou řadou existujících, v řadě příkladů se překrývajících, politik na téma kvality a udržitelnosti, ale také stávající legislativy jako je hodnocení EIA a další. Záměrem je doporučení pro implementaci kritérií kvality do legislativy jednotlivých evropských ministerstev.

Robert Temel (A) – popsal aktivitu Rakouska na poli Baukultur, kde již 20 let funguje platforma pro propagaci Baukultur. V současnosti proběhlo z iniciativy ministerstva kultury čtvrté vyhodnocení situace a návrh dalších kroků. Od příštího roku bude zřízena federální agentura Baukultur pro koordinaci projektu a finanční podporu – například pro organizování architektonických soutěží. Baukultur bude také více koordinováno s rakouským materiálem prostorového plánování OREK 2030, který je vždy obnovován v periodě deseti let.

Více na: https://www.oerok.gv.at/oerek-2030

Na závěr konference vystoupil Josef Morkus, který přítomné pozval na konferenci ECAP do Prahy v roce 2022.

Rehab(il)itation    

Konference v Mariboru proběhla ve viditelně skromnějším pojetí, neboť slovinská komora ZAPS nezískala žádnou podporu ze strany státu. Hlavním tématem konference bylo zaměření na výstavbu rodinných domků na předměstích a vesnicích. Řada příspěvků mapovala a snažila se nacházet řešení pro typickou výstavbu sedmdesátých let se slabou stavební kvalitou, o té architektonické nemluvě. Podobně, jako u nás, se tam jedná o dvougenerační domky obývané dvěma lidmi a celkové urbanistické řešení je necitlivé k okolnímu prostředí. Téma možné obnovy bylo v příspěvcích nahlíženo z širší perspektivy současné diskuse o udržitelnosti. Mělo by se zamezit rozšiřování zastavěného území, využívat vnitřních rezerv sídel, maximálně omezit potřebu bourání funkčních objektů. Na slovinských příkladech byly demonstrovány příklady dělení dvougeneračních domků na více samostatných jednotek. Zajímavé byly příklady „minimálních forem rekonstrukce“, které se zaměřovaly se na interiér a technické zlepšení stavby při zachování původního „jugo“ exteriéru stavby.  

9.10. Italská komora architektů uspořádala ve svém pavilonu na Biennale konferenci o digitalizaci, jejím vlivu na kvalitu projektování a související otázky, jako například pojištění. Konference měla kvalitní obsazení řečníky z oblasti akademické, umělci a architekty používající nové nástroje AI. Konference se účastnili také zástupci ACE.

Krátce z ACE

ACE publikovala novou studii „Value of Architecture II“, jejímž cílem je vědecky prokázat společenskou, ekonomickou, kulturní a enviromentální hodnotu navrhování.

ACE zavádí nový korporátní design. V minulém roce proběhla grafická soutěž, do které se mohli zapojit všichni grafičtí designéři z Evropy. Na základě portfolií bylo vybráno 6 týmů, které byly vyzvány zpracovat soutěžní návrh. V porotě se za ACE účastnil Pavel Martinek, v nezávislé části poroty byl Jan Kosatko. Vítězem se stalo irské studio Red and Grey, které, přes určitou kontroverznost návrhu, předvedlo nejucelenější systém.  V současnosti začínají práce na novém webu. Více.

Pracovní skupina Practice committe (vedená Pavlem Martinkem) zpracovala několik odpovědi evropské komisi v rámci digitalizace. Prvním materiálem byla odmítavá reakce na studii porovnávající zavadění digitalizace mezi jednotlivými profesemi, kde architekti vyšli s nejnižším skóre. Druhým materiálem byl kritický komentář k návrhu hodnocení výhodnosti používání BIM ve veřejných zakázkách.

Skupina udržitelnosti (ESA) – probíhá diskuse o novelizaci vyhlášky EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), kde v rámci ACE zaznívají značně rozdílné názory. ČKA má zájem vytvořit vlastní komentář k návrhu.

Na konci října proběhnou nové volby do představenstva ACE. Pavel Martinek, kterému končí mandát, nebude na další období kandidovat z důvodu vytížení v rámci vedení Practice Committee a účasti v ESA. Stávající prezident Georg Pend končí ve vedení ACE, jediným kandidátem na nové vedení je Ruth Shagemann z Německa, s kterou má naše komora dlouhodobě výbornou spolupráci. V rámci valné hromady proběhne dne 28.10. konference Climate change and built heritage. Mezi nejzajímavějšími řečníky bude patřit Martin Rauch, rakouský architekt, propagátor architektury vystavěné z lokálních materiálů. V posledních letech své zkušenosti a experimenty zúročil při vybudování vlastní manufaktury na výrobu hliněných stavebních elementů. Přednášku vřele doporučujeme. 

Pavel Martinek 17.10.2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový evropský Bauhaus - Estetika, udržitelnost, pospolitost z 15. 9. 2021 ke stažení v českém jazyce zde.

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015