Číslo autorizace

70/R

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Usazený člen

Kontakt

  • Farní 17
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 233 323 124, 723 385 444