Číslo autorizace

58/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Holm Bethge, Ingenhoven Architects
  • Plange Mühle 1
  • 402 21 Düsseldorf
  • Germany
  • 0049 211 30101 146, 175 8234 018