Číslo autorizace

17/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • DELTA Projektconsult - stavební management spol. s r.o.
  • Jungmannova 18
  • 674 01 Třebíč
  • Vysočina
  • 568 839 311
  • 568 839 319