Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Číslo autorizace

00517

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil se v roce 1964 ve Zlíně. Studoval architekturu na FA VUT v Brně (1982 - 1987), absolvoval stáž na TU Delft (1986), postgraduální studium na AVU v Praze (1987 - 1989). Pracoval v atelieru 2 Stavoprojektu v Liberci (1987 - 1990), v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži (1990 - 1992) . Má vlastní architektonickou kancelář RKAW (1993 - dosud). Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP (1996 - 2007), vede atelier na FA ČVUT (2007 - dosud). Předsedal Akademickému senátu VŠUP (2004 - 2005). Byl členem správní rady NČA (2003 - 2013), správní radě předsedal (2012), je členem představenstva ČKA (2013). Jeho habilitační přednáška měla název Otázky - ty správné, žádné zbytečné (2005). Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné (1982 - dosud).

Kontakt

 • Dr. Zikmunda Wintra 16/458
 • 160 00 Praha 6
 • Hlavní město Praha

   Porotce v soutěžích

   23. 06. 2022 Předseda poroty
   30. 05. 2022 Řádný člen poroty - nezávislý
   21. 10. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
   25. 05. 2021 Předseda poroty
   03. 05. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
   26. 04. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
   14. 04. 2021 Předseda poroty
   17. 03. 2021 Předseda poroty
   15. 05. 2020 Předseda poroty
   05. 10. 2019 Předseda poroty
   05. 03. 2019 Předseda poroty
   25. 10. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
   31. 08. 2018 Předseda poroty
   26. 03. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý
   24. 01. 2018 Předseda poroty
   23. 01. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
   14. 07. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
   31. 01. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
   09. 10. 2014 Řádný člen poroty - nezávislý
   04. 07. 2013 Řádný člen poroty - nezávislý
   01. 07. 2013 Předseda poroty
   06. 06. 2013 Předseda poroty
   22. 06. 2012 Předseda poroty
   09. 08. 2010 Řádný člen poroty - nezávislý

   Stavby a projekty