Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Číslo autorizace

00517

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil se v roce 1964 ve Zlíně. Studoval architekturu na FA VUT v Brně (1982 - 1987), absolvoval stáž na TU Delft (1986), postgraduální studium na AVU v Praze (1987 - 1989). Pracoval v atelieru 2 Stavoprojektu v Liberci (1987 - 1990), v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži (1990 - 1992) . Má vlastní architektonickou kancelář RKAW (1993 - dosud). Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP (1996 - 2007), vede atelier na FA ČVUT (2007 - dosud). Předsedal Akademickému senátu VŠUP (2004 - 2005). Byl členem správní rady NČA (2003 - 2013), správní radě předsedal (2012), je členem představenstva ČKA (2013). Jeho habilitační přednáška měla název Otázky - ty správné, žádné zbytečné (2005). Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné (1982 - dosud).

Kontakt

 • Dr. Zikmunda Wintra 16/458
 • 160 00 Praha 6
 • Hlavní město Praha

   Porotce v soutěžích

   03. 05. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
   26. 04. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
   14. 04. 2021 Předseda poroty
   17. 03. 2021 Předseda poroty
   21. 12. 2020 Řádný člen poroty - nezávislý
   15. 05. 2020 Předseda poroty
   05. 10. 2019 Předseda poroty
   05. 03. 2019 Předseda poroty
   25. 10. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
   31. 08. 2018 Předseda poroty
   26. 03. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý
   24. 01. 2018 Předseda poroty
   23. 01. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
   14. 07. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
   31. 01. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
   09. 10. 2014 Řádný člen poroty - nezávislý
   04. 07. 2013 Řádný člen poroty - nezávislý
   01. 07. 2013 Předseda poroty
   06. 06. 2013 Předseda poroty
   22. 06. 2012 Předseda poroty
   09. 08. 2010 Řádný člen poroty - nezávislý

   Stavby a projekty