Číslo autorizace

36

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Vranovská 102
  • 614 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 545 576 250