Číslo autorizace

01723

Typ autorizace

  • UP: obor územní plánování (A.2)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Prokofjevova 2
  • 623 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 603 148 813