Číslo autorizace

59/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Bianchi & partners, s.r.o.
  • Arbesovo náměstí 2
  • 150 00 Praha 5
  • Hlavní město Praha