Číslo autorizace

54/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Praga Studio, s.r.o.
  • Ježkova 14
  • 130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Hlavní město Praha
  • 222 231 048