Číslo autorizace

40/R

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Usazený člen

Kontakt

  • Jagellonská 3
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 775 894 868