Ing. arch. Bc. Jan Turina

Číslo autorizace

04061

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Absolvent Vyšší odborné školy ve Volyni (2003), dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu (2009) a fakulty architektury ČVUT (2009). Absolvent kurzu Navrhování pasivních domů pořádaného Centrem pasivního domu. Od počátku profesní dráhy se zabývá udržitelnou výstavbou a problematikou dřevostaveb. Od roku 2010 spolupracuje s ateliérem Jana Brotánka (www.brotanek.com).

Kontakt

  • Husova 165
  • 290 01 Poděbrady
  • Středočeský kraj