Číslo autorizace

03306

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Tř. Spojenců 10
  • 772 00 Olomouc
  • Olomoucký kraj
  • 585 233 318