Ing. arch. Martin Čeněk

Číslo autorizace

03717

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Podjavorinské 1608/20
  • 149 00 Praha 4
  • Hlavní město Praha
  • 603 475 153

Porotce v soutěžích

27. 01. 2022 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty