Číslo autorizace

20/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Červ + Wachtl dipl.Arch. ETH/SIA
  • Ječná 2
  • 120 00 Praha 2
  • Hlavní město Praha
  • 222 365 485
  • 222 365 485