Číslo autorizace

63/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • P-U-R-A Platform for Urban Research and Architecture, s.r.o.
  • Bubenská 1
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha