Ing. arch. Martin Doležel

Číslo autorizace

04379

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Bio

www.martindolezel.com / [email protected]

Kontakt

  • Vrchlického sad 2
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 723 392 527