Ing. arch. Martin Doležel

Číslo autorizace

4379

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Kontakt

  • Vrchlického sad 2
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 723 392 527