Ing. arch. Darek Dupal

Číslo autorizace

04344

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1988), poté pracoval v SURPMO Praha (Atelier 3), v roce 1990 odchází do Vídně, kde spolupracoval s Arch. Heinzem Lembergerem, po návratu do Prahy v roce 1994 zakládá společnost IN-Line s.r.o. (projektování staveb a interierů, včetně zajišťování jejich dodávek). Po třech letech ze společnosti odchází a zakládá spol. Atelier A.B.D. s.r.o. (společník ing.arch.Vladimír Bidlo). Společnost se zabývá návrhy a projektováním staveb a interierů, za dobu své existence se podílela na mnoha projektech administrativních a bytových staveb, komerčních staveb, rodinných domů i interierů, a to nejen doma v ČR, ale i v zahraničí (USA, Slovensko, Rakousko)

Kontakt

  • Tibetská 806/2
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 602 440 808

    Stavby a projekty