Ing. arch. Marek Fischer

Číslo autorizace

04906

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Šrobárova 34
  • 101 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha
  • 777 580 088

    Stavby a projekty