Ing. arch. Adam Halíř

Číslo autorizace

3487

Typ autorizace

 • UP: obor územní plánování (A.2)
 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil se roku 1975 v Krnově. Studoval Fakultu architektury ČVUT v letech 1994-2001 u prof. Jana Bočana a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002 spolu s Romanem Brychtou a Petrem Leškem založil ateliér Projektil architekti. V roce 2004 volné sdružení architektů transformovali na společnost s ručením omezeným, do které vstoupil Ondřej Hofmeister. V této sestavě působí společně doposud. Zabývá se projekty veřejných staveb, staveb pro soukromé klienty i územně plánovací dokumentací. V projektech často a rád využívá principy úsporných řešení. / www.projektil.cz / adam.halir@projektil.cz. / +420222365000 / +420222365002

Kontakt

 • Malátova 13
 • 150 00 Praha 5
 • Hlavní město Praha
 • 222 365 002

    Porotce v soutěžích

    26. 09. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý
    23. 05. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
    02. 05. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý
    01. 08. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
    13. 10. 2016 Řádný člen poroty - nezávislý

    Stavby a projekty