Ing. arch. Helena Hexnerová Ph.D.

Číslo autorizace

03733

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Kontakt

  • Na dlouhém lánu 402/30
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 604 473 584