Ing. arch. Pavel Hnilička

Číslo autorizace

3126

Typ autorizace

 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Narodil se v roce 1975 v Praze. Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998– 1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (1. vydání 2005, 2. vydání 2012). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy na pražských stavebních předpisech jako vedoucí pracovní skupiny.

Kontakt

 • Cukrovarnická 46
 • 162 00 Praha 6
 • Hlavní město Praha
 • 233 344 575
 • 233 344 505

    Porotce v soutěžích

    22. 03. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý
    11. 07. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
    01. 02. 2017 Náhradník poroty - nezávislý
    01. 08. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
    14. 02. 2014 Náhradník poroty - nezávislý
    17. 07. 2013 Předseda poroty
    05. 02. 2013 Náhradník poroty - nezávislý
    22. 03. 2012 Řádný člen poroty - nezávislý
    07. 06. 2011 Řádný člen poroty - nezávislý
    22. 07. 2010 Řádný člen poroty - nezávislý

    Stavby a projekty