Vydala: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště v roce 2013, ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Centrom výskumu, 2013

Česká a slovenská architektura 1971 - 2011

Česká a slovenská architektura 1971 - 2011, Pavel Hnilička a kol., 2013

Autor:

Narodil se v roce 1975 v Praze. Studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze u Prof. Lábuse a Prof. Šrámkové a na ETH Zürich u Prof. Eberleho. Po absolvování praxe ve dvou ateliérech, vede od roku 2003 vlastní ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners. Věnuje se návrhům a realizaci staveb, územním a regulačním plánům pro města a obce. Jedním z klíčových předmětů jeho zájmu je vztah teorie a praxe v navrhování. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005, 2012), „Ročenka České architektury 2009-2010“, spoluautorem publikace „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“ (2013), „Hustota a ekonomika měst“ (2018) a autorem řady článků o urbanismu a architektuře. Urbanismus popularizuje na přednáškách, konferencích a seminářích. Je držitelem Grand Prix za architekturu za rok 2008 v kategorii nová stavba. V letech 2007–2010 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT na ústavu urbanismu. Mezi roky 2012-2014 vedl přípravu nových pražských stavebních předpisů na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, které byly v roce 2016 oceněny Českou cenou architektury za mimořádný přínos v oboru. Od roku 2014 do 2018 byl místopředsedou České komory architektů.