Číslo autorizace

00543

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

  • Architektonický ateliér 2H s.r.o.
  • Brdlíkova 285/1b
  • 150 00 Praha 5
  • Hlavní město Praha
  • 257 220 723