Ing. arch. Kateřina Tomášková

Číslo autorizace

04166

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Bio

2004 - 2010 fakulta architektury VUT Brno, 2008 - 2012 architektonická kancelář 3AS architekta Víta Solnaře, 2012 - 2015 samostatná činnost architekta

Kontakt

  • U Třetí baterie 35
  • 162 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 607 730 536

        Stavby a projekty