Číslo autorizace

03311

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)
  • UP: obor územní plánování (A.2)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Jirovský Martin atelier M.A.A.T.
  • Převrátilská 330
  • 390 01 Tábor
  • Jihočeský kraj
  • 725 032 534