Ing. arch. Jana Kaštánková

Číslo autorizace

02481

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Architekturu a urbanismus považuje za způsob myšlení přenesený do fyzických forem. Narodila se v Táboře, žije v Brně. Na studium architektury se připravovala u ak. malíře Jaroslava Škarohlída v Brně. Její vztah k architektuře a stavebním konstrukcím v průběhu studia výrazně ovlivnil Prof. ing. arch. Alois Nový, Csc., vztah k urbanismu a k prostoru v měřítcích městských celků Prof. ing. arch. Jiří Gřegorčík, Csc. Školní praxi absolvovala v ateliéru architektky Michaely Dembowske, členky Společnosti švýcarských architektů SIA, v Lausanne, kde se poprvé setkala s realitou švýcarské stavební přesnosti v detailech při kontrolních dnech na stavbě. Studium Fakulty architektury VUT Brno ukončila multifunkční krajinnou analýzou a návrhem využití krajiny pod Pálavou po změně vlastnických vztahů v krajině po roce 1989 a to pod vedením Doc. ing. arch. Jiřího Löwa, v jehož firmě poté 5 let pracovala jako vedoucí projektantka a spolupracovala mj. na územních plánech velkých územních celků. Prací ve firmě Löw a spol. s.r.o. se významně formovala její schopnost myšlení v souvislostech i schopnost pracovat v malých měřítcích při práci na územních plánech velkých územních celků. Od roku 1997 má vlastní ateliér, který poskytuje komplexní architektonické služby. Urbanismu a územnímu plánování se věnuje od územních celků, krajiny, sídel a jejich částí po návrhy úprav veřejných prostranství. S radostí navrhuje interiéry a drobnou architekturu. Pro potřebu vyjádřit svůj názor se pravidelně účastní architektonických soutěží. V letech 2000 - 2001 členka dozorčí rady ČKA, v letech 2010 - 2016 členka a 1. nebo 2. místopředsedkyně dozorčí rady ČKA. Od roku 2012 členka zkušebních komisí zkoušek odborné způsobilosti ČKA. Nejraději pracuje s každým vnímavým člověkem, který stojí o spolupráci, nikoli diktát, ať její, jeho, doby či společnosti.

Kontakt

  • Radnická 5
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 542 221 432 i z zn.

Porotce v soutěžích

21. 12. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
09. 11. 2016 Řádný člen poroty - nezávislý