Ing. arch. Helena Stejskalová

Číslo autorizace

4099

Typ autorizace

  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narozena roku 1983 v Praze. Vystudovala FA ČVUT, roční zahraniční studium na FAUP Porto, Portugalsko. Absolvent v roce 2009, diplom u arch. Jana Sedláka. Pracuje od roku 2008 v ateliéru U-24, kde se zabývá zejména urbanismem a územním plánováním.

Kontakt

  • Minská 774/6
  • 101 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha
  • 723 963 409

        Stavby a projekty