Ing. arch. Anna Šlapetová

Číslo autorizace

3102

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Ing. arch. Anna Kovářová,roz. Šlapetová (*1973 v Ostravě, vdaná, 4 děti) Studium: Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 (1987 - 1991), ČVUT Fakulta architektury, Praha 6 (1991 - 1997) Zahraniční stáže: Dipl. ing. Architekten H. Hilmer und Ch. Sattler, Berlín (1994) • Od roku 2003 samostatným autorizovaným arch. pro obor pozemní stavby • V obci Dolní Břežany (od r. 2003) šéfem urbanisticko-architektonické komise, nyní (rok 2014) - Hlavním architektem Obce Dolní Břežany

Kontakt

  • Krátká 411
  • 252 41 Dolní Břežany
  • Středočeský kraj
  • 606 674 845

        Stavby a projekty